paithiaokan
Search
Close this search box.

หลวงพ่อพระเสี่ยง ต้อนรับปีใหม่ท่ามกลางความงดงามของบรรยากาศ “ล้านช้างโบราณ” ที่วัดเจริญศรี

หลวงพ่อพระเสี่ยง

หลวงพ่อพระเสี่ยง พระมงคลประจำหมู่บ้านของเรา ประดับอย่างสวยงามตามแบบ “ช้างโบราณ” เพื่อเรียกโชคลาภและชัยชนะในการต้อนรับปีใหม่ มั่นใจได้ว่าเครื่องแต่งกายที่สวยงามเหล่านี้เหนือกว่าเสื้อผ้าทั่วไปที่สวมใส่ได้ทุกวัน

หลวงพ่อพระเสี่ยง รู้หรือไม่ว่าไม่ได้มีแค่องค์เดียว แต่ยังมี 2 องค์ที่เรียกกันว่า “หลวงพ่อพระเสียง” พระพุทธรูปที่เก่าแก่และสวยงามเหล่านี้แสดงถึงศิลปะล้านช้าง ถือเป็นสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของอำเภอโพธิ์หนองพิสัย ตั้งอยู่ที่ วัดมณีโคตร หมู่บ้านชุมพร อำเภอโพธิ์หนองพิสัย จังหวัดหนองคาย แต่น้อยคนจะรู้ว่าในเขตนี้ยังมีหลวงพ่อพระเสียงอันเป็นที่นับถืออีกองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดเจริญศรีในหมู่บ้านนางนอง คนในพื้นที่นี้มีสิทธิไปสักการะพระภิกษุที่เคารพสักการะปีละครั้งเท่านั้น

พระอติกานวัฒน์ ชัยรัชชัย เจ้าอาวาสวัดเจริญศรี เล่าตำนานว่า หลวงพ่อพระเสียง วัดเจริญศรี ถูกค้นพบโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดเมื่อหลายสิบปีก่อน เชื่อกันว่าขณะกวาดพื้นที่วัด เจ้าอาวาสไปสะดุดกับพระพุทธรูปโบราณองค์นี้ ซึ่งมีอายุประมาณ 600 ปี ทำให้เป็นโบราณวัตถุอีกชิ้นหนึ่งในสมัยศิลปะล้านช้าง จากนั้นจึงได้ถวายรูปปั้นนี้เป็นรูปเศียรสัญลักษณ์ที่เรียกว่า “พระเสียงไทย” ประจำเมือง ควบคู่ไปกับรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เช่น พระศรี พระแสน และพระสุข

หลวงพ่อพระเสียงเป็นพยานที่สำคัญของประชาชนในท้องถิ่นนี้ถ้อยคำและนิทานในเฒ่าสะท้อนถึงโบราณวัตถุโบราณของหลวงพ่อพระซึ่งเสด็จกระจ่างเป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจแก่คนในพื้นที่เรื่องเล่าเรื่องราวอันเป็นที่รักที่รวบรวมข้อมูล จากรุ่นสู่รุ่นคือพ่อพระเสียงไม่เคยละทิ้งหมู่บ้านบางครั้งอาจถูกขโมยไปจากวัด หลวงพ่อพระกระดูกก็ต่อการสูญเสียอย่างแข็งขันจนพวกโจรทิ้งศพไว้อย่างนั้น ที่สุดที่สามารถก่อสร้างได้เป็นตัวอย่างใหญ่เพื่อประษษฐานหลวงพ่อพระเสียงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หลวงพ่อจุดเด่นเชิญชวนให้อวยพรประชาชนในพื้นที่ที่มีผู้ศรัทธาที่มาเยี่ยมสักการะเพียงปีละครั้ง

 

 

 

>>>> ข่าวท่องเที่ยวไทย