paithiaokan

Digital Tourism การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Digital Tourism

Digital Tourism ททท. ร่วมกับ บิทคับ อะคาเดมี จัดโครงการ พลิกโฉมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล”

Digital Tourismการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บิทคับ อะคาเดมี จัดโครงการ พลิกโฉมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล” พัฒนาหลักสูตรการสร้าง NFT เพื่อมอบความรู้ให้แก่บุคลากรระดับผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่าง ๆ

 

Digital Tourism

 

ของ ททท. ยกระดับ Re-skill และ Up-skill ด้านเทคโนโลยี พัฒนาฝีมือให้ก้าวตามเท่าทันโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัลดิสรัปชัน เพื่อนำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยก้าวสู่ High Value และ Sustainable Tourism

 

 

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. เปิดเผยว่า ททท. มีแนวทางผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในอนาคต ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของ Demand และ Supply ที่ช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ก้าวสู่Digital Tourism
โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง Smart TAT & Enterprise Architecture รวมถึงนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับและสร้างระบบนิเวศใหม่ทางการท่องเที่ยวในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามกลยุทธ์ขององค์กรในปี 2566
โดย ททท. ขับเคลื่อนแนวคิด 3I ประกอบด้วย Innovation พัฒนานวัตกรรม Travel Tech ,Investment ลงทุนพลิกโฉมสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Intelligence สนับสนุนการใช้ Big DATA และเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
ททท. ถึงการ ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและออกแบบการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-FungibleToken(NFT) จึงพิจารณาจัดโครงการหลักสูตร “Digital Tourism พลิกโฉมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล” ระยะสั้น 2 วัน จำนวนทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ททท. สำนักงานใหญ่ และ บิทคับ เอ็ม โซเชียล ชั้น 9 ศูนย์การค้าเอมควอเทียร์ โดยมีทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บิทคับ อะคาเดมี