paithiaokan
Search
Close this search box.

21 ภาคีชาวเกาะ ออกปกป้องทะเล ร่วม 23 องค์กร ในไทย

21 ภาคีชาวเกาะ

21 ภาคีชาวเกาะ ปฏิญญาเกาะเต่าซึ่งเผยแพร่ร่วมกันโดยแนวร่วมชาวเกาะ 21 แห่งและองค์กร 23 แห่ง เรียกร้องให้มีการเติบโตของการท่องเที่ยวที่เป็นกลางทางคาร์บอนและการท่องเที่ยวบนเกาะที่ยั่งยืน เนื่องในวันมหาสมุทรโลก รักษามหาสมุทรให้สะอาด

21 ภาคีชาวเกาะ สำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเกาะเต่า สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า เกาะช้าง กูด หมาก ทะลุ พิทักษ์ พะลวย เกาะพยาม เกาะภูเก็ต เกาะราชา เกาะลันตา เกาะคอเขา เกาะพระทอง เกาะยาวใหญ่ เกาะ ยาวน้อย เกาะหลีเป๊ะ เกาะพีพี เกาะปู และเกาะจำ เป็นหนึ่งใน 21 เกาะที่ประกอบกันเป็นชุมชนเกาะ

พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรเครือข่ายเกาะลิบง เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า สถาบันภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม และการศึกษา “ปฏิญญาเกาะเต่า” ได้รับการประกาศร่วมกันโดยองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 23 องค์กรใกล้กับหาดทรายรี จังหวัดสุราษฎร์ ตำบลเกาะเต่า จังหวัดธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสุทธิเป็นศูนย์และยั่งยืน เนื่องในวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า เกาะแห่งนี้เป็นแหล่งรวมพันธุ์สัตว์ป่า และรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์พื้นเมืองส่วนใหญ่ที่พบในบริเวณที่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเสี่ยงสูง

เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายหาดและทางทะเล ทำให้ภาคชุมชนมีรายได้ทำให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นพร้อมหาเลี้ยงชีพ และเป็นแหล่งรายได้หลักของชาติ เราต้องรับทราบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วย มลภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยอื่นๆ