ไทยร่วมงานเมืองคานส์ ผู้สร้างภาพยนตร์ถ่ายทำหนัง ทำรายได้ 1,200 ล้าน

ไทยร่วมงานเมืองคานส์

ไทยร่วมงานเมืองคานส์    เมืองคานส์ (Cannes Film Festival 2023) ครั้งที่ 76 นี้ ไทยได้นำเสนอสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมต้อนรับกองถ่ายต่างประเทศ ความสามารถของทีมงานชาวไทย ผลงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย โรงแรมที่พักที่พร้อมรองรับกองถ่ายทำ

 

การเดินทางที่สะดวกสบาย อุปกรณ์การถ่ายทำที่ทันสมัย การพักผ่อนท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังการถ่ายทำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ในทวีปยุโรป

 

นอกจากนี้ ยังได้มีการแถลงความสำเร็จในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกของประเทศไทย และงานเลี้ยงผู้ผลิตภาพยนตร์ (Thailand Happy Hour) รวมทั้งการเสวนาของผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศกับผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อแนะนำเชิญชวนให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

 

โดยจากสถิติปี 2565 พบว่า มีผู้สร้างภาพยนตร์จากทวีปยุโรปเดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 95 เรื่อง สร้างรายได้กว่า 828 ล้านบาท และมีผู้สร้างภาพยนตร์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยจำนวน 19 เรื่อง สร้างรายได้กว่า 193 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศที่สร้างรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์มากที่สุดในปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)