paithiaokan

โรงแรมแคนทารี พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมรับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ

โรงแรมแคนทารี โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)

โรงแรมแคนทารี

โรงแรมแคนทารี โรงแรมแคนทารี โคราช ในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ นำโดย มกริน พรหมโยธี (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี โคราช พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ.

 

ร่วมรับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติต้นแบบโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) สู่การท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่

 

โดย สุผล ตติยนันทพร (คนที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้รางวัล “GREEN Health Hotel” เป็นการการันตีมาตรฐานให้กับโรงแรม

 

พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมา มีเพียงโรงแรมแคนทารี โคราช ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้