paithiaokan

เที่ยวเพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งขุนเขาที่มีอากาศดี เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

เที่ยวเพชรบูรณ์

 

 

เที่ยวเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งขุนเขา  มีพื้นที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ มีประชากร 978,372 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ

 

และมีเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางของจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก รวมถึงยังเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคกลาง ที่เที่ยวเพชรบูรณ์2023สัมผัสวิวเขา

 

ชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ เที่ยวเพชรบูรณ์  เมื่อสมัยก่อนน่าจะชื่อว่าเมือง “เพชบุระ” ตามที่ปรากฏในจารึกลานทองคำ ที่พบจากเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ ซึ่งหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร

 

เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งขุนเขา แต่ในระยะหลังต่อมาได้เพื้ยนหรือเปลี่ยนเป็นชื่อ”เพ็ชร์บูรณ์”และเปลี่ยนเป็น “เพชรบูรณ์” กลายความหมายเป็นเมืองที่อุดมด้วยเพชร และได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

 

เพชรบูรณ์แปลว่าเมืองพระหรือเมืองวิถีพุทธ เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งขุนเขา  หมายถึง เมืองที่ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา คำว่า “เพชร” ในคำว่าเพชรบูรณ์ เป็นศัพท์ทางศาสนา ไม่ได้หมายถึงเพชรที่เป็นอัญมณี (diamond)

 

เที่ยวเพชรบูรณ์  แต่มาจากคำว่า สัพพัญญู แปลว่า ผู้รู้ทุกอย่าง (หมายถึงพระพุทธเจ้า) แล้วทำให้เหลือสองพยางค์ตามหลักอักขระวิธีเป็น สรรเพชญ์ และเอาคำว่า เพชญ์ คำเดียวมาสนธิกับคำว่า ปุระ รวมกันเป็น เพ็ชญปุระ เพี้ยนมาเป็นในปัจจุบัน คล้ายกับชื่อเมือง จันทบูร แผลงมาเป็น จันทบุรี,เพชรบูรณ์ แปลว่า เมืองพระ, พิษณูโลก แปลว่า เมืองพระวิษณะ, สวรรคโลก แปลว่า เมืองสวรรค์

 

เที่ยวเพชรบูรณ์ ภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์.

เที่ยวเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์มีตำแหน่งทางอุตุนิยมวิทยาในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยเกณฑ์การแบ่งภาคของราชบัณฑิตยสถาน ได้กำหนดให้เป็นจังหวัดในภาคกลาง เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งขุนเขา

 

จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ กับเส้นแวง 101 องศาตะวันออก เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งขุนเขา ส่วนที่กว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 55 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 296 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 346 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21

 

เที่ยวเพชรบูรณ์ อาณาเขต ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับอำเภอด่านซ้าย อำเภอภูหลวง และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น, อำเภอคอนสาร อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งขุนเขา

 

ที่เที่ยวเพชรบูรณ์2023สัมผัสวิวเขา  ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับอำเภอโคกเจริญ อำเภอชัยบาดาล และอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับอำเภอนครไทย อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก, อำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร, อำเภอหนองบัว และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

 

ภูมิประเทศ  เที่ยวเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ประมาณ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,917,760 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 114 เมตร มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ

 

ประกอบด้วยเนินเขา ป่า และที่ราบเป็นตอน ๆ สลับกันไป พื้นที่มีลักษณะลาดชันจากเหนือลงไปใต้ ตอนเหนือมีทิวเขาสูง ตอนกลางเป็นพื้นที่ราบและมีเทือกเขาขนาบกันไปทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า ที่เที่ยวเพชรบูรณ์2023สัมผัสวิวเขา

 

ที่เที่ยวเพชรบูรณ์2023สัมผัสวิวเขา มีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายสำคัญโดยไหลจากจังหวัดเลยเพชรบูรณ์ เที่ยวเพชรบูรณ์ ผ่านไปสู่จังหวัดในภาคกลาง แล้วลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ตามลำดับ จึงส่งผลให้พื้นที่ดีมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทำการเกษตร

 

 

เพชรบูรณ์ดินแดนที่เต็มไปด้วยภูเขา และอากาศที่แสนบริสุทธิ์.

เที่ยวเพชรบูรณ์  ดินแดนที่เต็มไปด้วยภูเขา และอากาศที่แสนบริสุทธิ์ สัมผัสธรรมชาติ สายน้ำ สายลม แสงแดดที่เที่ยวภูผาม่านและยังสามารถแวะวัดผาซ่อนแก้วเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ห้ามพลาดและต้องหาโอกาสมา เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งขุนเขา

 

พักผ่อนที่พักภูทับเบิกกครั้ง ทั้งโบราณสถาน ภูทับเบิก ที่พักเขาค้อ ทะเลหมอก วัด สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ ต่างๆ ล้วนมีเสน่ห์แบบหาจากที่ไหนไม่ได้ จะเด็ดจะดีขนานไหนตามหรอยจังมาเลยจ้ากับ ที่เที่ยวเพชรบูรณ์2023สัมผัสวิวเขา  มีที่พักสวยๆ โลเคชั่นปังๆ วิลล่าป่าสน เขาค้อ ที่น่ามาพักผ่อนสุดๆ

 

เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งขุนเขา ที่เที่ยวสวย ดินแดนแห่งขุนเขาที่มีอากาศดี แถมเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่อยากจะออกไปสัมผัสธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ค่ะ นอกจากผืนป่าเขียวขจีแล้ว เพชรบูรณ์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ กิจกรรมที่น่าสนใจ

 

เช็คอินเพชรบูรณ์ ใหม่ๆสวยๆ 2023

เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งขุนเขา  แนะนำ จุดเช็คอินกันทั้ง ที่พักคาเฟ่ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ จัดเต็มอัพเดทล่าสุดปี 2023  แบบสวยๆวิวหลักล้าน นั่งสบาย อาหารอร่อย ทั้งแบบสไตล์มินิมอล สไตล์ลอฟ สไตล์โมเดิร์น และแนะนำเมนูเด็ดของแต่ละร้าน บอกเลยว่าปังง ที่พักหรู ที่พักวิวหลักล้าน โรงแรมรีสอร์ทดังๆปังๆ คาเฟ่สไตล์มินิมอล ก็มีครบหมด

 

1. ทุ่งกังหันลม เขาค้อ เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งขุนเขา

 

ทุ่งกังหันลม เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วิวหลักล้าน มุมถ่ายรูปเพียบบ แหล่งท่องเที่ยวเขาค้อยอดนิยม แนะนำไปเซลฟี่กับกังหันลมใหญ่ยักษ์ สัมผัสกับวิถีชีวิตและการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ ของชาวม้ง ตอนเช้าๆมีทะเลดูอีกด้วยน่าาา พร้อมสูดอากาศเย็นๆสบายบนยอดเขาบอกเลยว่าดีย์ ร้านอาหารให้บริการด้าน

นอก อาหารรสชาติดี เสียค่าเข้าชมด้านใน 20 บาท ด้านในมีสวนดอกไม้ ชิงช้า และร้านกาแฟสามารถจอดรถด้านหน้าไร่ได้เลยไม่เสียค่าจอดไม่ต้องนั่งรถสองแถวขึ้นมา ห้องน้ำเป็นห้องน้ำสาธารณะ 5 บาท (รับเฉพาะเหรียญ5) ที่นี่มีกิจกรรมให้ทำมากมาย อากาศเย็นสบาย และวิวยังสวยน่าประทับใจต้องห้ามพลาด

 

2. น้ำตกศรีดิษฐ์ เขาค้อ เพชรบูรณ์

น้ำตกศรีดิษฐ์ ใจกลางป่า ธรรมชาติสีเขียว บรรยากาศเงียบสงบ ตั้งอยู่ที่ บ้านร่มโพธิ์ร่มไทร ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นน้ำตกหินชั้นขนาดใหญ่ ที่มีเพียงแค่ชั้นเดียว สูง 30 เมตร กว้าง 50 เมตร แต่กลับมีน้ำตกตลอดทั้งปีค่ะ ที่เที่ยวเพชรบูรณ์2023สัมผัสวิวเขา 

 

เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลำน้ำเข็กเลยค่ะ ซึ่งเมื่อก่อนนั้น คอมมิวนิสต์เคยใช้เป็นที่อยู่อาศัย เรียกได้ว่าเป็นชุมชนขนาดย่อมๆ นี่เองค่ะ เพราะมีการพบเจอหลักฐานและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในบริเวณน้ำตก ไม่ว่าจะเป็น บ้านพัก ครกตำข้าว เป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลผ่านจากหน้าผาตัด ลัดเลาะมาตามซอกหินชั้นต่าง ๆ ที่เที่ยวเพชรบูรณ์2023สัมผัสวิวเขา 

 

 

3. Bluesky Resort เขาค้อ เพชรบูรณ์

 

เดอะ บลูสกาย รีสอร์ท แอท เขาค้อ บรรยากาศดีมวากกก ตกแต่งสไตล์ยุโรป วิวสวยมุมถ่ายรูปเพียบ มีห้องพักคุณภาพและบริการน่าประทับใจ คุ้มเกินราคามาก 100/10 ท่านจะรู้สึกผ่อนคลายเสมือนอยู่บ้านตัวเอง ที่พักตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง ผู้เข้าพักจึงเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลายและแหล่ง

 

ที่เที่ยวเพชรบูรณ์2023สัมผัสวิวเขา  ท่องเที่ยวมากมายของตัวเมืองได้โดยง่าย ที่พักแห่งนี้ตั้งอยูใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่ได้รับความนิยม เช่น Jolly Land, Wat Pha Sorn Kaew เดอะ บลูสกาย รีสอร์ท แอท เขาค้อ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน

 

 

4. ภูทับเบิก เพชรบูรณ์

แนะนำที่เที่ยวยอดฮิตช่วงฤดูหนาว บรยากาศฟินๆ วิวหลักล้าน ทะเลหมอก สูดอากาศดีๆฟอกปอดในไร่กะหล่ำปลีสีเขียวกัน 10/10 ภูทับเบิก เพชรบูรณ์นอกจากทะเลหมอก อากาศสะอาดๆแล้วนั้น ไฮไลท์ของภูทับเบิกนั้นอยู่ที่ ดาวบนดิน

 

ถ้าได้มากางเต็นท์รับลมหนาวตอนกลางคืนแล้วล่ะก็ คุณถึงจะได้พบกับดาวบนดิน ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 1,447 เมตรนั้น ทำให้ยามค่ำคืนที่ที่เที่ยวเพชรบูรณ์2023สัมผัสวิวเขา  แสงไฟจากหมู่บ้านน้อยใหญ่เปล่งประกายอยู่เบื้องล่างนั้นกลายเป็นแสงเล็กๆ เรียงรายไปทั่วเหมือนแสงดาวที่ดาษดื่นบนท้องฟ้า นั่นแหละ “ดาวบนดิน” วิวถนนบนเขาตอนกลางวันก็คือดีย์

 

ที่อยู่ : เขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พิกัด : แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ชมวิว
เปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวัน
โทร : –
เว็บไซต์ :

เที่ยวอุทัยธานี

ดูบอลออนไลน์