paithiaokan
Search
Close this search box.

เซ็นทารา คว้าประกาศนียบัตร “มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เซ็นทารา และโรงแรมในเครือ 12 แห่ง ผ่านการรับรองของ Vireo SRL คว้า “มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” จาก GSTC

เซ็นทารา

เซ็นทารา โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ผ่านการรับรองของ Vireo SRL องค์กรตรวจสอบด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในธุรกิจท่องเที่ยว คว้าประกาศนียบัตร “มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” จาก สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council – GSTC) ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีสำนึกรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ

 

เซ็นทาราตั้งเป้าให้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือได้รับการรับรองประกาศนียบัตรด้านความยั่งยืนครบทุกแห่งภายในปี 2568 โดยในปัจจุบันมีเซ็นทารา สำนักงานใหญ่ และโรงแรมในเครือ 12 แห่ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GSTC ซึ่งโรงแรมทั้ง 12 แห่ง

โดยธุรกิจโรงแรมจะต้องดำเนินงานและให้บริการผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมตาม 4 หัวข้อดังต่อไปนี้ จึงจะได้รับการพิจารณาผ่านหลักเกณฑ์ GSTC

 

  • การดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
  • การสร้างผลลัพธ์เชิงบวกพร้อมลดผลกระทบเชิงลบด้านสังคมและเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน
  • การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ Vireo SRL เล็งเห็นถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมั่นของเซ็นทารา ด้วยการมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองว่า ในวันนี้เซ็นทาราและโรงแรมในเครืออีก 12 แห่ง ได้ผ่านมาตรฐานและหลักเกณฑ์ GSTC อย่างครบถ้วน โดยเราตั้งเป้าให้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือของเราได้รับการรับรองประกาศนียบัตร

 

ด้านความยั่งยืนเช่นนี้ให้ครบทุกแห่ง ภายในปีพ.ศ. 2568” ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าว “เราตั้งใจนำหลักการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแขกผู้เข้าพัก เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต”