paithiaokan
Search
Close this search box.

เครือดุสิตรณรงค์ จัดเตรียมแผนจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมในท่องเที่ยว

เครือดุสิตรณรงค์

เครือดุสิตรณรงค์ การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

เครือดุสิตรณรงค์ ได้พัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อส่งเสริมการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ถูกสร้างขึ้นตามทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้กลุ่มดุสิตธานียังได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มาโดยตลอด ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม Tree of Life บริษัทตั้งใจที่จะขยายให้ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ทีมงานไทยรัฐออนไลน์ไลฟ์สไตล์ สัมภาษณ์ คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดุสิตธานี วัตถุประสงค์ที่สำคัญของกลุ่มดุสิตธานีในส่วนที่เกี่ยวกับแผนความยั่งยืนของกลุ่มดุสิตในฐานะประธานคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร

พร้อมด้วยการใช้กลยุทธ์หลัก 3 ประการ ได้แก่ การสร้างสมดุล การเติบโต และการกระจายความเสี่ยง การสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนก็เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง และความยั่งยืนเป็นสิ่งที่อาจแพร่กระจายไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ด้วยการก้าวไปสู่ความยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติปี 2030 (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ: UN SDGs 2030) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คนงาน หุ้นส่วน ผู้บริโภค สังคม และชุมชนทั้งหมดอาจได้รับประโยชน์ทั้งหมด

ล่าสุดกลุ่มดุสิตธานีได้พัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืน โครงการริเริ่ม “ต้นไม้แห่งชีวิต” ซึ่งจะนำไปใช้กับทุกแผนกของกลุ่มดุสิต เริ่มต้นจากโรงแรมและรีสอร์ทดุสิตทั่วโลกซึ่งรวมถึงโรงแรม 54 แห่งที่ดำเนินงานใน 19 ประเทศ ในขณะที่หน่วยธุรกิจเพิ่มเติมที่จะเข้าร่วมโครงการในเร็วๆ นี้ ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และวิสาหกิจที่ ให้บริการด้านการต้อนรับ

 

>>>> ข่าวท่องเที่ยวไทย