paithiaokan
Search
Close this search box.

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/ดอยและภูเขา

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและพักแรม

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูกระดึง หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อจังหวัดเลย และเป็นประจำทุกปีที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มักจะได้รับความนิยม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ที่ต่างเฝ้ารออยากจะไปพิชิตภูกระดึงสักครั้งในชีวิต สำหรับปี 2565 ภูกระดึงเปิดให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรม ส่วนรายละเอียดมีอะไรบ้างนั้น

ขั้นตอนสำหรับการท่องเที่ยวภูกระดึง

สำหรับปีนี้ใครที่วางแผนจะมาเที่ยวภูกระดึง จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติผ่าน App QueQ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน

2. จองบ้านพักและเต็นท์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน ได้ที่เว็บไซต์ nps.dnp.go.th หรือโทรศัพท์ 0-4281-0834

3. ชำระค่าบริการบุคคลและยานพาหนะที่ด่านตรวจ 1

4. ติดต่อฝากยานพาหนะที่ด่านตรวจ 2

5. ติดต่อลงทะเบียนบ้านพักหรือเต็นท์ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา)

6. จ้างหาบสัมภาระที่อาคารหมายเลข 4

7. ลงทะเบียนขึ้นเขาและยื่นบัตรค่าบริการบุคคลที่ด่านตรวจ 3

8. เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูกระดึง

– วันธรรมดา อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 06.00-13.00 น.

– วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 05.30-13.00 น.

มาตราการป้องกันโควิด 19 สำหรับการมาเที่ยวภูกระดึง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลายลง จึงได้ยกเลิกการตรวจสอบการรับวัคซีนของนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูกระดึงขอให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ