paithiaokan

สร้างทัวร์เส้นทาง Y to K เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

สร้างทัวร์เส้นทาง Y to K

สร้างทัวร์เส้นทาง Y to K ประเทศไทยมีจำนวนมาก: 75,086 หมู่บ้าน 7,255 ตำบล 878 อำเภอ 76 จังหวัด

สร้างทัวร์เส้นทาง Y to K หมายเลขนี้มีชุมชนทางทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยเรียกว่า “ชุมชนปากน้ำประแส” อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวัชรพล แสนสรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ยืนยันว่ามี ไร้ฝุ่นพิษ ปัญหาจะมีแค่ลมทะเลเท่านั้นที่ช่วยคลายความบ้าคลั่งได้

“พลังอ่อน” เชื่อมโยงวงจรการท่องเที่ยวระยองกับพลังนี้จึงควรยกธงขึ้น

วัชรพลกล่าวว่านี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีชาวไทยและชาวจีนอาศัยอยู่ร่วมกัน แม่น้ำประแสร์ซึ่งไหลลงสู่อ่าวไทยอยู่ฝั่งหนึ่ง แทนที่จะเป็นอาคาร ผู้คนอาศัยอยู่ฝั่งนี้บนเรือ เพื่อใช้ประกอบกองผ้าป่านลงเรือกลางแม่น้ำเพราะต้องการสร้างความประทับใจตลอดทั้งฤดูกาล ในวันเพ็ญเดือน 12 ถือเป็นประเพณีมาเป็นเวลากว่าศตวรรษและกลายเป็นประเพณีไปแล้ว