paithiaokan

สนามบินเชียงใหม่ เตรียมเปิดบิน 24 ชั่วโมง เริ่ม 1 พ.ย. นี้

สนามบินเชียงใหม่

สนามบินเชียงใหม่ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จะมีการขยายเวลาให้บริการจากเดิมเป็น 24 ชั่วโมง ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ขณะเดียวกันสำนักงานการท่องเที่ยวได้จัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก 3 แห่งเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยว

สนามบินเชียงใหม่ นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยแผนขยายเวลาให้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Quick-Win) ให้กับภาครัฐ

ขณะนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เชื่อมโยง เพื่อขอต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ขยายเวลาให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเป็นการชั่วคราว

ก.พ. คาดว่าจะทบทวนรายละเอียดและอนุมัติภายในเดือนตุลาคม 2566 ขณะเดียวกัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่จะรวบรวมข้อมูลและเอกสารประกอบเพื่อเสนอขยายเวลาให้บริการ 24 ชั่วโมงเป็นการถาวร

ตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้จะขยายเวลาทำการเป็น 24 ชั่วโมง นอกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังส่งผลต่อความมั่นใจและความปลอดภัยในการบินอีกด้วย นับตั้งแต่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เข้ามารับช่วงต่อจากกรมการบินพาณิชย์เมื่อกว่า 35 ปีที่แล้ว จึงมีการประกาศใน AIP Thailand มาโดยตลอดว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 00.00 น. ทำให้สายการบินต่างๆ วางแผนขาเข้าและขาออก ที่จะมาอยู่ ณ ขณะนั้น

หากจำเป็นต้องบินนอกเวลาทำการปกติ หรือหากมีการร้องขอฉุกเฉินด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น สภาพอากาศที่ต้นทางหรือปลายทาง จำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานหลายแห่งและจัดการเอกสารจำนวนมาก การขยายเวลาให้ครอบคลุม 24 ชั่วโมงจะช่วยลดเอกสารได้ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบกลับหรือให้บริการได้ทันที เพิ่มความสะดวกและปลอดภัย

 

 

 

 

>>>> ข่าวท่องเที่ยวไทย