paithiaokan
Search
Close this search box.

พิกัดข้าวหมูแดงนครปฐม ทอดมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันยาวนาน

พิกัดข้าวหมูแดงนครปฐม

พิกัดข้าวหมูแดงนครปฐม ข้าวหมูแดงนครปฐม ข้าวแคบ และแกงหัวตาลเป็นหนึ่งในสามอาหารรสเลิศที่ต้องรวมอยู่ในรายการมรดกทางวัฒนธรรมในฐานะตัวแทนของมรดกไทยอันอุดมสมบูรณ์ของเรา สมบัติด้านอาหารเหล่านี้รวบรวมแก่นแท้ของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเรา ทำให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สมควรได้รับการยอมรับ โอบรับแก่นแท้ของวัฒนธรรมไทยผ่านความมหัศจรรย์แห่งการทำอาหารเหล่านี้ และสำรวจประเพณีไทยแท้อันหลากหลายที่รอการค้นพบ

พิกัดข้าวหมูแดงนครปฐม ประกาศกระทรวงวัฒนธรรมลงบนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ระบุว่า การบัญชีมรดกวัฒนธรรมทรัพย์สินทางปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 2559 มีรายการ 3 รายการ ได้แก่ ข้าวหมูแดงนครปฐม ข้าวแคบ ข้าวแคบ และแกงน้ำตาลปี๊บ สิ่งของเหล่านี้พร้อมด้วยมรดกทางวัฒนธรรมไทยอื่นๆ ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นตัวแทนของทรัพย์สินทางปัญญาทางวัฒนธรรม

การรับรองนี้ขึ้นอยู่กับอำนาจที่ได้รับตามมาตรา 18 (5) และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรม พ.ศ. พ.ศ. 2559 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 จึงได้เพิ่มรายการบัญชีมรดกวัฒนธรรมจำนวน 18 รายการ

 

 

 

 

>>>> ข่าวท่องเที่ยวไทย