paithiaokan
Search
Close this search box.

งานบุญใหญ่เมืองแพร่ เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่

งานบุญใหญ่เมืองแพร่

งานบุญใหญ่เมืองแพร่ สืบสานงานบุญใหญ่เมืองแพร่

 

งานบุญใหญ่เมืองแพร่

 

งานบุญใหญ่เมืองแพร่ “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566” เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วเมื่อวานนี้ (28 ก.พ.) ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยจังหวัดแพร่ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น

 

พระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ ซึ่งทุกปีงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง จัดขึ้น ในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ เดือน 4 ใต้ 

 

ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 เพื่อนำพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมใจสักการะบูชาองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีขาล (ปีเสือ) เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดแพร่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ กระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังจากโควิด-19 คลี่คลาย

 

วันแรกของการจัดงาน มีขบวนแห่เครื่องสักการะโบราณล้านนา ขบวนช้างเจ้าหลวง ขบวนเล่าขานตำนานช่อแฮ รวมถึงขบวนตุงหลวงสักการะบูชาองค์พระธาตุ และขบวนเครื่องสักการะบูชาของอำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่พร้อมใจกันมาร่วมพิธี

 

นอกจากการเชิญชวนมาเที่ยว มาทำบุญแล้ว ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม เช่น การจัดตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญา “ข่วงศิลป์ถิ่นโกศัย” การจัดกิจกรรมสาธิตถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาวัฒนธรรม

 

สล่าเมืองแพร่ นิทรรศการวิถีชีวิตช่อแฮ, การจัดเวทีเสวนาเมืองสร้างสรรค์ และนิทรรศการเมืองแพร่ เมืองสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานการนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดแพร่, การจัดประกวดทางศิลปวัฒนธรรม ต่างๆอีกมากมาย