paithiaokan
Search
Close this search box.

งดจัดงานที่ภูเขาทอง อึ้ง ! ประกาศงดจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

งดจัดงานที่ภูเขาทอง

งดจัดงานที่ภูเขาทอง ประกาศจากเพจวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เลื่อนพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (ภูเขาทอง) ประจำปี 2566

งดจัดงานที่ภูเขาทอง โครงการฟื้นฟูพระเจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมโดยรอบ จะดำเนินการร่วมกับวัดสระเกศราชวรมหาวิหารร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ วัดสระเกศ จึงได้ตัดสินใจเลื่อนเทศกาลบูชาพระธาตุ(ผู้เขาทอง) ประจำปี 2566 ออกไปตั้งแต่วันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่ได้มีการจัดตั้งร้านค้าใดๆ ทั้งสิ้น มีเกมมากมายภายในวัด

หน่วยทำบุญต่างๆ ของวัด ได้แก่ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ตลอดจนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศิลปวัตถุต่างๆ เปิดให้บูชาได้ทุกวันตามปกติ

วัดสระเกศสงฆ์ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. จะมีการจัดพิธีห่มผ้าสีแดงเข้มของเจดีย์บรมบรรพต (ผู้เขาทอง) ตามประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 รัชสมัยของวี

 

 

 

>>>> ข่าวท่องเที่ยวไทย