paithiaokan
Search
Close this search box.

ขึ้นทางด่วนฟรี 60 ด่าน เตรียมตัวเที่ยว วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม

ขึ้นทางด่วนฟรี 60 ด่าน

ขึ้นทางด่วนฟรี 60 ด่าน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ทั้งข้าราชการและธนาคารจะมีวันหยุด เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ เจ้าหน้าที่ทางพิเศษจึงได้ตัดสินใจเปิดช่องเก็บค่าผ่านทางฟรี 3 ช่องบนทางพิเศษ

ขึ้นทางด่วนฟรี 60 ด่าน ตามข้อตกลงพิเศษ ทางพิเศษโทรฟรี หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมทางด่วน จะดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและข้อตกลงกระทรวงคมนาคมระหว่าง BEM (บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) และ NECL (บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือและตะวันออก จำกัด) เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินของประชาชน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 จะถูกถือเป็นวันหยุดราชการแทน ส่งผลให้มีวันหยุดยาว 3 วัน คาดว่าจะมีการเดินทางเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดนี้

 

>>>> ข่าวท่องเที่ยวไทย