การบินไทยเสิร์ฟ เสิร์ฟขนมหวานจานพิเศษฉลองครบรอบ 63 ปี

การบินไทยเสิร์ฟ

การบินไทยเสิร์ฟ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการขนมหวานจานพิเศษฉลองวันครบรอบ 63 ปี การบินไทย โดยให้บริการผู้โดยสารในทุกชั้นบริการของการบินไทย มื้อกลางวัน หรือมื้อเย็น

 

ในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ทำการบินออกจากกรุงเทพฯ ทุกเที่ยวบิน (ยกเว้นเที่ยวบินที่ให้บริการอาหารเช้า และเที่ยวบินสู่ประเทศอินเดีย) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

 

 

ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)