paithiaokan

การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทย

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว 5 เพชรเม็ดงามหนุนเที่ยวทะเลไทย

การท่องเที่ยว  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทยยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวได้อีกมาก โดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงรุกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน รวมกว่า 3,000 กิโลเมตร

 

การท่องเที่ยว

 

ซึ่งในปี 2565 มีมูลค่ารายได้รวมมากถึง 1.21 ล้านล้านบาทแบ่งเป็น 5 คลัสเตอร์ ได้แก่ 1.พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และ 2 จังหวัดใกล้เคียง คือ จันทบุรี และตราด ปี 2565 มีผู้มาเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 31 ล้านคน/ครั้ง

 

สร้างรายได้ 340,000 ล้านบาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,081 บาท/คน/วัน สามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมให้ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานผลิตสินค้าได้ เหมือนในเมืองโยโกฮามะ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีโรงเบียร์คิริน (Kirin) และพิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วยของแบรนด์นิสชิน (Nissin)”